Hans-Peter Solvei

Produktsjef

Tlf: 75 54 22 50
Mob: 415 73232
E-mail: hans-petter@magicnorth.no


Hans Petter har teknisk utdanning og har vært med i Magic North helt fra starten. Han er den som har ansvaret for kvalitetssikring av større arrangement, så vel som logistikken. Hans Petter kjenner Norge på kryss og tvers, med over 250 reisedøgn i året. Han har en unik kunnskap og erfaring, og vårt produksjonsapparat er like effektivt som pålitelig

Hans Petter har spisskompetanse på fisketurisme. Magic North var initiativtaker og igangsetter til kvalitetsheving av fisketurismebedrifter, som munnet ut i sertifisering av fisketurismeanlegg langs hele norske kysten som NHO reiseliv drifter i dag.