Kirsten Holmen

Eier og daglig leder

Tlf: +47 75 54 22 52
Mob: +47 915 40 915
Fax: +47 75 54 22 51
E-mail: kirsten.holmen@magicnorth.no


Kirsten Holmen er eier og daglig leder av Magic North. Hun har 6 års høyere utdanning fra universitet og høyskole, og er cand.mag. med fagene internasjonalisering, diplom markedsføring, språk, mellomfag i statsvitenskap m.m..  Hun har lang erfaring fra reiselivet, både som regiondirektør for en reisebyråkjede, markedsdirektør i Norsk Luftfartssenter, driftssjef hos en turbil operatør med produksjon av turer til Europa. Her utviklet hun konseptet for incoming til Nordkalotten.