L


MAGIC NORTH AS


Postboks 912
8001 Bodø

magicnorth@magicnorth.no

+47 755 42 250
+47 755 42 251

w

Seminarer i Nord

Seminarer i Nord drives som et konsortium bestående av Magic North AS og ulike fagansvarlige ut fra seminarets fokus. Fra år 2000 har det vært avholdt 1-2 seminarer pr. år med sentrale temaer som omtales i media.

30.09.201922:47 Kirsten Holmen

Våre årlige seminarer har dagsaktuelle temaer innen arbeidslivet og svært dyktige foredragsholdere. Våre seminarer er uforglemmelige og etterlater deltagerene med en ny giv og energi, som de sent vil glemme. Seminarene har de siste 19 årene hatt en lang rekke kjente og dyktige foredragsholdere med kunnskap og kompetanse innenfor ulike områder.